Vereniging GastOuderBranche

De Vereniging GastOuderBranche (VGOB) (voorheen Vereniging van Gastouderbureaus) voorheen wil de kwaliteit van de gastouderopvang bevorderen en als waardevolle vorm van kinderopvang zichtbaar maken in de samenleving, alsmede actief opkomen voor haar belangen.

Het lidmaatschap van de VGOB staat vanaf december 2010 ook open voor gastouders. Daarom heeft de Vereniging van Gastouderbureaus haar naam statutair laten wijzigen in Vereniging GastOuderBranche. De in 2007 opgerichte vereniging stond voorheen alleen open voor gastouderbureaus maar vanaf december 2010 zijn ook gastouders welkom als lid.

De vereniging tracht dit te bereiken door:
a. Het bevorderen van de kwaliteit van gastouderbureaus en daarmee gastouderopvang;
b. Het behartigen van het maatschappelijk belang van gastouderopvang;
c. Het behartigen van de collectieve belangen van de aangesloten bureaus:
d. Het versterken van de concurrentiepositie van aangesloten gastouderbureaus ten opzichte van andere vormen van kinderopvang en gastouderopvang.

Website van VGOB

Deel dit artikel