Project Andere Tijden

Het project Andere Tijden in onderwijs en opvang ondersteunt de invoering van andere schooltijden en de ontwikkeling van brede kindcentra. Het doel is om meer kwaliteit en rust in de dagindeling van kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te brengen. Andere Tijden werkt op een praktijkgerichte manier, door het stimuleren van goede praktijkvoorbeelden en kennisdeling. Het … Meer lezen Project Andere Tijden