Personenregister kinderopvang : 190.000 ingeschreven

Het Personenregister kinderopvang is in maart dit jaar van start gegaan. En met succes. Ruim 8 maanden na de invoering van het register zijn er al bijna 190.000 personen ingeschreven en gekoppeld aan een kinderopvangorganisatie. Zij worden continu gescreend op strafbare feiten. Doorontwikkeling register Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die het personenregister beheert, streeft ernaar om … Meer lezenPersonenregister kinderopvang : 190.000 ingeschreven