Personenregister kinderopvang : 190.000 ingeschreven

Het Personenregister kinderopvang is in maart dit jaar van start gegaan. En met succes. Ruim 8 maanden na de invoering van het register zijn er al bijna 190.000 personen ingeschreven en gekoppeld aan een kinderopvangorganisatie. Zij worden continu gescreend op strafbare feiten. Doorontwikkeling register Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die het personenregister beheert, streeft ernaar om … Meer lezen Personenregister kinderopvang : 190.000 ingeschreven

Uitstel personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

In de verzamelbrief kinderopvang van 15 februari jl. en het Algemeen Overleg
Kinderopvang van 9 maart jl., heb ik uw Kamer bericht over de vertraging bij de
invoering van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Met
deze brief bericht ik u over de stand van zaken.

Meer lezenUitstel personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Veiligere kinderopvang door registratie kinderopvangmedewerkers

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) van minister Asscher om de screening van alle medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen aan te scherpen.

Door de invoer van een register, waarin alle medewerkers zich actief moeten inschrijven, wordt het mogelijk om alle medewerkers die een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) moeten hebben, blijvend en volledig continu te screenen. Dit vergroot de veiligheid van (zeer) jonge kinderen. Inschrijving in het personenregister is een voorwaarde om te mogen werken in de kinderopvang.

Meer lezenVeiligere kinderopvang door registratie kinderopvangmedewerkers