Starten als freelancer in de kinderopvang

  • door

Via het onlineplatform Tadaah kun je als freelance pedagogisch medewerker aan de slag bij tal van opdrachtgevers in de randstad.  Je kunt gaan werken bij BSO, kinderdagverblijven, voorscholen, naschoolse opvang locaties en peuterspeelzalen, afhankelijk van je opleiding. Er zijn lange en korte opdrachten en je bepaalt als freelancer helemaal zelf welke en hoeveel diensten per … Starten als freelancer in de kinderopvang Lees verder » Bron : Vacature Kinderopvang Ga naar : Read More

Deel dit artikel