Project Andere Tijden

Het project Andere Tijden in onderwijs en opvang ondersteunt de invoering van andere schooltijden en de ontwikkeling van brede kindcentra. Het doel is om meer kwaliteit en rust in de dagindeling van kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers te brengen. Andere Tijden werkt op een praktijkgerichte manier, door het stimuleren van goede praktijkvoorbeelden en kennisdeling. Het project Andere tijden is een samenwerkingsverband van Het Kinderopvangfonds, VOS/ABB, de MOgroep Kinderopvang, BOinK en de PO-raad.

Groeiend aantal scholen
Een groeiend aantal basisscholen en kinderopvangcentra gaat aan de slag met vernieuwing van de traditionele schooldag. Op dit moment werken al 50 à 60 scholen met nieuwe tijden, en meer dan 500 scholen bereiden een overgang voor.  In alle gevallen werken school en opvang samen aan een inhoudelijke en pedagogische verbinding, die zorgt voor stabiliteit, veiligheid en continuïteit en een brede ontwikkeling van kinderen.

 

Traditionele schooldag ter discussie
Het aanpakken van de traditionele schooldag staat inmiddels bij ouders, basisscholen en opvangaanbieders hoog op de agenda. Maar ook in recente adviezen over onderwijs, opvang en arbeidsparticipatie wordt het onderwerp ter discussie gesteld. Nederland is toe aan andere tijden.

 

Voor wie?
Andere Tijden richt zich op schoolbesturen, schoolleiders, leerkrachten, directeuren kinderopvang, ouders en wethouders.
Het project Andere Tijden in onderwijs en opvang loopt tot zomer 2012.

 

Deel dit artikel