Platform Kwaliteit Gastouderopvang

Het Platform Kwaliteit Gastouderopvang (PKGO) stelt zich ten doel om:

1. de kwaliteit in de gastouderopvang verder te verbeteren, o.a. door te investeren in opleiding, training en begeleiding van gastouders;
2. de nieuwe kwaliteitsstandaard te garanderen door middel van een hoogwaardig kwaliteitssysteem aansluitend bij het bestaande HKZ-certificeringsysteem voor de kinderopvang;
3. te komen tot een beheersmodel voor verbeterde handhaving en financiële controle op de gastouderopvang teneinde oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag tegen te gaan.

 

Het Platform Kwaliteit Gastouderopvang is opgericht door enkele grote landelijk werkende gastouderbureaus met het doel de kwaliteit in de gastouderopvang verder te verbeteren en ideëen te ontwikkelen voor een duurzame toekomst voor de sector. De deelnemers van het PKGO vertegenwoordigen meer dan 50% van de gastouderopvang in Nederland. Het platform staat open voor alle gastouderbureaus die de wettelijke eisen op het gebied van gastouderopvang respecteren, zich transparant opstellen voor GGD en belastingdienst en investeren in de kwaliteit van de gastouderopvang.

 

Medio december 2009 hebben de leden besloten de activiteiten te staken en het Platform te ontbinden wegens het behalen van de doelstellingen.

 

Website van Platform Kwaliteit Gastouderopvang

Deel dit artikel