Kind & Gezin

Kind en Gezin is een Vlaams agentschap dat zich bezighoudt met preventieve gezondheidszorg voor jonge kinderen. Als Intern Verzelfstandigd Agentschap of IVA met rechtspersoonlijkheid maakt Kind en Gezin deel uit van het beleidsdomein ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ bij de Vlaamse overheid . Zo zijn zij verantwoordelijk voor: de erkenning van kwaliteitsvolle kinderopvang. de criteria waaraan … Meer lezenKind & Gezin

UnieKO

UnieKO is de beroepsvereniging voor de zelfstandigen in de kinderopvang in Vlaanderen en Brussel. Als federatie willen zij de zelfstandigen ondersteunen in alle taken die hun job met zich meedraagt zowel op juridisch, sociaal, fiscaal, pedagogisch als organisatorisch vlak. UnieKO heeft als missie om de belangen te verdedigen van alle zelfstandigen in de kinderopvang  Zowel de … Meer lezenUnieKO

Vereniging GastOuderBranche

De Vereniging GastOuderBranche (VGOB) (voorheen Vereniging van Gastouderbureaus) voorheen wil de kwaliteit van de gastouderopvang bevorderen en als waardevolle vorm van kinderopvang zichtbaar maken in de samenleving, alsmede actief opkomen voor haar belangen. Het lidmaatschap van de VGOB staat vanaf december 2010 ook open voor gastouders. Daarom heeft de Vereniging van Gastouderbureaus haar naam statutair … Meer lezenVereniging GastOuderBranche

Kindertelefoon

De Kindertelefoon is de organisatie waar kinderen en jongeren gratis via 0800-0432 en in alle vertrouwen naartoe kunnen bellen. Ook via de chat kunnen zij contact zoeken met de Kindertelefoon. Kinderen en jongeren bellen of chatten dagelijks tussen 14.00 uur en 20.00 uur met de Kindertelefoon. Zij kunnen hier 365 dagen per jaar terecht voor … Meer lezenKindertelefoon

VacatureKinderopvang.nl

De website VacatureKinderopvang.nl is de vacaturebank voor werk in de kinderopvang. Werkgevers kunnen gratis vacatures plaatsen voor banen in kinderopvang, jeugdzorg en welzijn. Door een goede zoekmachinestrategie is de website de best bezochte vacaturebank voor de kinderopvang. De werkgevers hebben ook de mogelijkheid om hun locaties op te nemen in de adres index en een … Meer lezenVacatureKinderopvang.nl

Landelijke Platform Peuterspeelzalen

Het Landelijke Platform Peuterspeelzalen (LPP) is   de vertaler van de dagelijkse praktijk naar beleid en van beleid naar de praktijk; initiator van activiteiten rond visieontwikkeling, positionering, profilering, normering en professionalisering van het peuterspeelzaalwerk; informant voor peuterleidsters en besturen van organisaties voor peuterspeelzaalwerk; informant voor overheden en maatschappelijke organisaties, die een taak hebben m.b.t. het … Meer lezenLandelijke Platform Peuterspeelzalen

GGD

De naam ‘GGD’ staat voor Gemeentelijke GezondheidsDienst. Soms staat de eerste G voor Gewestelijke of Gemeenschappelijke. Utrecht gebruikt de naam GG&GD. De derde G verwijst naar Geneeskundige. Er zijn ook GGD’en die nauw samenwerken met andere regionale instanties zoals de brandweer en politie, zij presenteren zich dan gezamenlijk als ‘hulpverleningsdienst’. Nederland telt in totaal 28 GGD’en. In opdracht van de gemeenten … Meer lezenGGD

Platform Kwaliteit Gastouderopvang

Het Platform Kwaliteit Gastouderopvang (PKGO) stelt zich ten doel om: 1. de kwaliteit in de gastouderopvang verder te verbeteren, o.a. door te investeren in opleiding, training en begeleiding van gastouders;2. de nieuwe kwaliteitsstandaard te garanderen door middel van een hoogwaardig kwaliteitssysteem aansluitend bij het bestaande HKZ-certificeringsysteem voor de kinderopvang;3. te komen tot een beheersmodel voor … Meer lezenPlatform Kwaliteit Gastouderopvang

Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek

Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO)is opgericht als een samenwerkingsverband tussen drie hoogleraren, verbonden aan drie Nederlandse universiteiten: prof. dr. L.W.C. Tavecchio (Universiteit van Amsterdam) prof. dr. J.M.A. Riksen-Walraven (Radboud Universiteit Nijmegen) prof. dr. M.H. Van IJzendoorn (Universiteit Leiden)   Deze grootschalige studie naar de Nederlandse kinderdagverblijven (0-4 jaar) vindt plaats in opdracht van het … Meer lezenNederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek

Landelijk Pedagogenplatform voor de Kinderopvang

Het Landelijk Pedagogenplatform voor de Kinderopvang (LPK) wil een stem en een gezicht geven aan de inzichten van groepsleiding en pedagogen in de kinderopvang betreffende de inhoud van het werk met kinderen en ouders. Zij noemen dit kortweg de pedagogische kwaliteit. Op deze wijze wil het platform het belang van de pedagogiek in de kinderopvang … Meer lezenLandelijk Pedagogenplatform voor de Kinderopvang

Waarborgfonds Kinderopvang

Het  Waarborgfonds Kinderopvang is een onafhankelijke sparringpartner die handvatten en zekerheden biedt, partijen bij elkaar brengt en investeringen ondersteunt die bijdragen aan de opvang en ontwikkeling van kinderen. Ze verlenen banken borgstellingen en verhuurders garanties voor ondernemers die willen investeren in de kinderopvang. Ze zetten aan tot goed ondernemerschap en verantwoord investeren en bieden advies … Meer lezenWaarborgfonds Kinderopvang

Vereniging van Gastouderbureaus

De Vereniging van Gastouderbureaus (VGOB) wil de kwaliteit van de gastouderopvang bevorderen en als waardevolle vorm van kinderopvang zichtbaar maken in de samenleving, alsmede actief opkomen voor haar belangen. Doelstellingen: Bevorderen van de kwaliteit van gastouderbureaus en daarmee van gastouderopvang. Behartigen van het maatschappelijk belang van gastouderopvang. Behartiging van de collectieve belangen van de aangesloten … Meer lezenVereniging van Gastouderbureaus

BOinK

BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen, is een landelijke vereniging die de positie van ouders in de kinderopvang ondersteunt en versterkt. BOinK vertegenwoordigt meer dan 80% van de ouders die gebruik maakt van kinderopvang en oefent op landelijk niveau invloed uit op wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang. … Meer lezenBOinK

FCB

In 2004 hebben de sociale partners MOgroep, ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak Fonds Collectieve Belangen (FCB) Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken in het leven geroepen om de branches Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang te ondersteunen op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.   Website van FCB.