Beantwoording Kamervragen risico’s bezuinigingen kwaliteit kinderopvang

2013Z10291 Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake risico’s van de bezuinigingen voor de kwaliteit van de kinderopvang (ingezonden 27 mei 2013) 1 Bent u bekend met het onderzoek van Abvakabo FNV onder medewerkers in de kinderopvang? 1) Antwoord: Ja 2 Wat is uw reactie op de … Meer lezenBeantwoording Kamervragen risico’s bezuinigingen kwaliteit kinderopvang

Nadere memorie van antwoord Wijzigingswet kinderopvang 2013

Minister Asscher (SZW) biedt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord aan bij de Wijzigingswet kinderopvang 2013. 33538Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) NADERE MEMORIE VAN ANTWOORDDe regering heeft met belangstelling kennis genomen van de nadere vragen die de leden van de fracties van de PvdA en D66 hebben … Meer lezenNadere memorie van antwoord Wijzigingswet kinderopvang 2013

Wob-verzoek inzake tarieven en kinderopvangtoeslag

Op 5 april 2013 is een verzoek ingediend om openbaarmaking van:1. Informatie over de ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs (opvangvergoeding en vergoeding gastouderbureau) in de gastouderopvang in 2009 t/m 2012;2. Informatie over de vraag naar kinderopvang per kinderopvangvorm in 2011 en 2012, gastouderopvang uitgesplitst naar de categorieën 0-3 jaar en 4 jaar – middelbare schoolleeftijd, … Meer lezenWob-verzoek inzake tarieven en kinderopvangtoeslag

Enquête onder gemeenten over kinderopvang

Hoe staat de kinderopvang er in uw gemeente voor? Merkt u als beleidsmedewerker op het gebied van onderwijs en/of kinderopvang de gevolgen van de problemen die zich in deze sector afspelen? En werkt u met hen samen in het zoeken naar oplossingen? Om in kaart te brengen in hoeverre niet alleen kinderopvangorganisaties, maar óók gemeenten … Meer lezenEnquête onder gemeenten over kinderopvang

Memorie van antwoord inzake Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

33538 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) MEMORIE VAN ANTWOORDDe regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen die de leden van de fracties hebben gesteld. Hieronder gaat de regering in op de vragen en opmerkingen van de leden van de verschillende fracties. Bij de beantwoording zijn de onderwerpen … Meer lezenMemorie van antwoord inzake Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

Veel stakingsdagen in 2012

In 2012 gingen in Nederland 219 duizend arbeidsdagen verloren. Dat is het hoogste aantal sinds 2002. Ruim de helft was het gevolg van de staking in de schoonmaaksector. Ook in het onderwijs werd er veel gestaakt. Stakingsomvang varieert sterk van jaar op jaar Elk jaar wordt er door werknemers gestaakt om tegemoetkoming aan gestelde eisen … Meer lezenVeel stakingsdagen in 2012

Antwoorden op de Kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over “kinderopvangtoeslag”.

Antwoorden op de Kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over “kinderopvangtoeslag”. 2013Z07703Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvangtoeslag (ingezonden 16 april 2013) 1 Klopt het dat door uw brief van 11 december 2012 ook kinderopvangtoeslag wordt toegestaan voor ouders die enkel van de peuterspeelzaal gebruik … Meer lezenAntwoorden op de Kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over “kinderopvangtoeslag”.

Abvakabo : Onderhandelaarsakkoord cao Kinderopvang

De vakbonden en de werkgevers hebben donderdag een principeakkoord over de cao Kinderopvang bereikt. Het akkoord wordt binnenkort voorgelegd aan de leden. De vakbonden hebben donderdag met de Brancheorganisatie Kinderopvang een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao Kinderopvang. De sector zat al anderhalf jaar zonder cao, nadat twee eerdere principeakkoorden door de werkgevers zijn afgewezen. Binnenkort … Meer lezenAbvakabo : Onderhandelaarsakkoord cao Kinderopvang

Arbeidsparticipatie ouders met jonge kinderen redelijk stabiel in 2012

De arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen is in 2012 redelijk stabiel gebleven. Bij moeders met jonge kinderen (0-12 jaar) is sprake van een lichte stijging van 71.1% naar 71.5%. Binnen deze groep is de arbeidsparticipatie van alleenstaande moeders in 2012 gedaald, van 64,6% naar 63%. De arbeidsparticipatie van vaders ligt op een hoog niveau. … Meer lezenArbeidsparticipatie ouders met jonge kinderen redelijk stabiel in 2012

Minister Asscher: betere aansluiting betaalde en afgenomen uren in kinderopvang

Er moet een betere aansluiting komen tussen het gebruik van de kinderopvang en het contract dat ouders hierover afsluiten. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek dat hij heeft laten uitvoeren naar flexibiliteit in de kinderopvangsector. Het gebruik van de kinderopvang ligt doorgaans … Meer lezenMinister Asscher: betere aansluiting betaalde en afgenomen uren in kinderopvang

Opnieuw veel faillissementen

In januari 2013 zijn 715 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het aantal faillissementen blijft hoog. In heel 2012 gingen bijna 7400 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet. Dat was het hoogste aantal dat ooit in een jaar werd gemeten. Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal … Meer lezenOpnieuw veel faillissementen

Bijna 40 duizend kinderen onder toezicht of voogdij

Eind september 2012 waren bijna 40 duizend minderjarigen (deels) aan het ouderlijk gezag onttrokken door een ondertoezichtstelling of een plaatsing onder voogdij. Dat zijn er ruim anderhalf keer zo veel als tien jaar geleden. De lichtere maatregel ondertoezichtstelling wordt de laatste decennia veel vaker toegepast dan voogdij. Steeds meer kinderen staan onder toezicht Eind september … Meer lezenBijna 40 duizend kinderen onder toezicht of voogdij

Minder openstaande vacatures

7 duizend minder openstaande vacatures Vooral minder vacatures bij bouw en handel Laagste aantal nieuwe vacatures sinds 2003 Eind 2012 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 101 duizend vacatures open. Dat zijn er 7 duizend minder dan een kwartaal eerder. Hiermee vertoont het aantal vacatures al anderhalf jaar een dalende trend. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van … Meer lezenMinder openstaande vacatures

Sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op vragen van het lid Voortman (GroenLinks) over “de sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012”. 2013Z00654Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012 (ingezonden 17 januari 2013) 1 Bent u … Meer lezenSterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012