Overweldigende steun voor Eerlijk Kinderpardon

De steun voor kinderen die onterecht buiten het Kinderpardon vallen is ongekend groot. Inmiddels ondertekenden bijna 300 burgemeesters de brief van burgemeester Ostendorp aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om opnieuw te kijken naar de kinderen die buiten de boot vallen. Tegelijk tekenen 26.518 de petitie voor een  Eerlijk Kinderpardon.Lees verder »Overweldigende steun voor Eerlijk Kinderpardon

Aantal vacatures stijgt opnieuw

  • Derde kwartaal op rij toename van vacatures
  • Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening
  • Meer dynamiek op de arbeidsmarkt

Het aantal openstaande vacatures nam in het eerste kwartaal van 2014 met 7 duizend toe. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2014 waren er in bijna alle bedrijfstakken meer vacatures. Hiermee is het aantal vacatures voor het derde achtereenvolgende kwartaal gestegen. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.Lees verder »Aantal vacatures stijgt opnieuw

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

  • Werkloosheid in april licht gestegen
  • Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren
  • Aantal WW-uitkeringen in april met 11 duizend gedaald
  • In april 10 procent minder nieuwe uitkeringen dan in maart

Het CBS heeft vandaag bekendgemaakt dat de werkloosheid in april is toegenomen met 3 duizend  personen. De stijging van de werkloosheid begin dit jaar vlakt daarmee af. Dat komt echter niet doordat er meer banen zijn bijgekomen, maar vooral doordat jongeren zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.Lees verder »Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Beantwoording Kamervragen over “inenten op de kinderopvang”

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van de Kamerleden Tellegen en Rutte (beiden VVD) over “inenten op de kinderopvang”.

2014Z05061
Vragen van de leden Tellegen en Rutte (beiden VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over inenten op de kinderopvang (ingezonden 19 maart 2014)Lees verder »Beantwoording Kamervragen over “inenten op de kinderopvang”

Amsterdamse Week van het Jonge Kind 2014

Een twintigtal kleine en grote kinderopvangorganisaties die actief zijn in Amsterdam, hebben de krachten gebundeld en geven van 4 tot en met 12 april invulling aan de internationale Week van het Jonge Kind. De week wordt ingeluid met een congres en op ruim 100 locaties in de stad vinden verschillende activiteiten plaats. Met dit initiatief onderstrepen de organisaties de kwaliteit van Amsterdamse kinderopvang en stellen ze het jonge kind centraal.  Lees verder »Amsterdamse Week van het Jonge Kind 2014

Nieuw toezicht Inspectie richt zich op verbeterkansen scholen

De Inspectie van het Onderwijs vernieuwt haar toezicht op de onderwijskwaliteit van scholen waardoor het zichtbaarder wordt waar de verbeterkansen van elke school liggen. Scholen worden vervolgens bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit gestimuleerd en wie er in slaagt de onderwijskwaliteit continue te verbeteren, wordt daarvoor beloond met de waardering ‘goed’ of ‘excellent’. Vanaf 2016 worden scholen die het vertrouwen van de inspectie dik hebben verdiend minder gecontroleerd. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker maken vandaag bekend hoe zij uitvoering geven aan de afspraken uit het Regeerakkoord.Lees verder »Nieuw toezicht Inspectie richt zich op verbeterkansen scholen

De Week van het Jonge Kind 2014

De Week van het Jonge Kind (6-12 april 2014) is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is. Het thema van deze week is ‘Early years are learning years’ Lees verder »De Week van het Jonge Kind 2014