Internetconsultatie voor continue screening op basis van personenregister

Sinds 1 maart 2013 vindt er een continue screening plaats op strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. De hiervoor benodigde gegevens van de werkenden in de kinderopvang zijn afkomstig uit een koppeling van bestaande gegevensbestanden (het LRKP, de BRP (voorheen GBA), de polisadministratie van het UWV en het handelsregister). Deze gegevensbestanden zijn niet altijd volledig en actueel. Hierdoor kan het voorkomen dat een werkende in de kinderopvang onterecht niet, of pas later, continu wordt gescreend.

Daarnaast zijn van stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen geen gegevensbestanden beschikbaar. De Minister van SZW heeft daarom aangekondigd een personenregister te ontwikkelen om alle werkenden voortdurend te kunnen screenen op strafbare feiten.

Lees verder »Internetconsultatie voor continue screening op basis van personenregister

Kamerbrief faillissement kinderopvangorganisatie Estro groep

Minister Asscher (SZW) reageert op 9 juli 2014 op het faillissement van de kinderopvangorganisatie Estro. Bij Estro worden ca 30.000 kinderen opgevangen en de organisatie vertegenwoordigt daarmee ca 5% van de totale kinderopvangsector.

Op zaterdag 5 juli is kinderopvangorganisatie Estro failliet verklaard. Bij Estro worden ca 30.000 kinderen opgevangen en de organisatie vertegenwoordigt daarmee ca 5% van de totale kinderopvangsector. U heeft mij gevraagd om naar aanleiding van de berichtgeving hierover te reageren.Lees verder »Kamerbrief faillissement kinderopvangorganisatie Estro groep

Nieuw kinderdagverblijf in Rotterdam

KSH KDV De Stelberg –  het nieuwe kinderdagverblijf van KSH –  is nu ook officieel geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 104983358.

Het kinderdagverblijf in de wijk Prinsenland te Rotterdam biedt opvang aan maximaal 24 kinderen en is gevestigd in een locatie van de basisschool De Stelberg, aan de Jacques Dutilhweg 401-403, 3065 HJ Rotterdam.  De opvang is het gehele jaar (buiten de officiële feestdagen) geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur.Lees verder »Nieuw kinderdagverblijf in Rotterdam

Aanpassing van de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2014, 2014-0000088925, tot aanpassing van de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 in verband met de gelijkschakeling van kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,Lees verder »Aanpassing van de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Grote manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon

‘Zo moeilijk is het niet’, aldus Erik van Muiswinkel in een persiflage op Louis van Gaal. Van Muiswinkel sprak op de manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon, afgelopen woensdag 25 juni op het Plein in Den Haag. Hij zag zelfs veel voordelen voor staatssecretaris Teeven, als hij nu gewoon alle kinderen die hier langer dan vijf jaar zijn, laat blijven. Zo hoeft hij dan niet meer ‘s nachts wakker te liggen over wie er nu wel of niet mag blijven.
Lees verder »Grote manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon

Antwoord vragen t.a.v. inentingen kinderen

Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het beleid van kinderdagverblijven t.a.v. inentingen van kinderen waar zij zorg voor dragen (ingezonden 8 mei 2014).

Antwoord van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 16 juni 2014)Lees verder »Antwoord vragen t.a.v. inentingen kinderen

Jaarbericht Kinderrechten 2014: verontrustende cijfers kinderrechtenschendingen

UNICEF Nederland en Defence for Children presenteren op dinsdag 17 juni in Den Haag het Jaarbericht Kinderrechten 2014 met daarin een overzicht van de kinderrechtensituatie in Nederland. Het Jaarbericht heeft dit jaar een zilveren randje omdat het VN-Kinderrechtenverdrag 25 jaar bestaat. Een mijlpaal om te vieren dat er al veel is bereikt, maar toch zijn er ook in Nederland nog altijd tienduizenden kinderen het slachtoffer van kinderrechtenschendingen, zo blijkt uit dit Jaarbericht.
Lees verder »Jaarbericht Kinderrechten 2014: verontrustende cijfers kinderrechtenschendingen

Hoogleraren: “Opvallend dat Kinderpardon weinig meer met kinderrechten te maken heeft”

Vijf hoogleraren stellen op 17 juni 2014 in de Volkskrant dat het Kinderpardon zou moeten gaan om de ontwikkeling van het kind. Vanuit dat recht moet het belang van het kind ingevuld worden. Uitzetting van in Nederland gewortelde kinderen bedreigt die ontwikkeling en is dus in strijd met dit belangrijke recht. Defence for Children is verheugd over deze steun voor een Eerlijk Kinderpardon.

“Migrantenkinderen lopen een aanmerkelijke kans op ontwikkelingstagnaties  en sociaal-emotionele schade als ze –opnieuw- ontworteld worden”, schrijven de hoogleraren Mariëlle Bruning, Jaap Doek, Margrite Kalverboer, Ton Liefaard en Peter Rodrigues in de Volkskrant.

Lees verder »Hoogleraren: “Opvallend dat Kinderpardon weinig meer met kinderrechten te maken heeft”