Tips voor ouders : praten over veilig gebruik van internet

Hoewel het internet voor jongeren een heleboel positieve mogelijkheden biedt als platform voor creativiteit, leren en verbinding, brengt het ook risico’s met zich mee. Jongeren kunnen slachtoffer worden van onder andere seksuele uitbuiting en misbruik, zoals webcammisbruik en grooming. Jongeren moeten daarom toegerust worden om zichzelf te beveiligen tegen deze risico’s. Daarom is het belangrijk voor ouders om in hun opvoeding ook aandacht te besteden aan online gedrag. Pubers hebben een hekel aan preken en wijze lessen van hun ouders, vooral als het om internet gaat. Maar ze worden wel graag uitgedaagd om zelf na te denken.

Lees verder »Tips voor ouders : praten over veilig gebruik van internet

Aantal tieners daalt komende 10 jaar, maar stijgt in Randstad

Het aantal tieners in Nederland zal de komende tien jaar naar verwachting met 160 duizend afnemen. Dat signaleert het CBS in de bevolkingsprognose. In 2025 zouden er dan bijna 1,9 miljoen 10- tot 20-jarigen in ons land wonen. Vooral het aantal 10- tot 15-jarigen neemt sterk af ten opzichte van 2014. Volgens de regionale prognose van het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) zal het aantal tieners toenemen in een groot deel van de Randstad, terwijl de grootste afname wordt verwacht voor enkele regio’s aan de rand van ons land.Lees verder »Aantal tieners daalt komende 10 jaar, maar stijgt in Randstad

Kinderopvangtoeslag daalt opnieuw

Het Rijk keerde in 2013 ruim 10,4 miljard euro uit aan inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen. Dit is 0,3 miljard euro meer dan een jaar eerder. De stijging is het resultaat van de toename van de zorgtoeslag en de afname van de kinderopvangtoeslag. Het Rijk keerde 2,4 miljard euro uit aan huurtoeslag, 6 procent meer dan in 2012. De uitgaven voor het kindgebonden budget zijn vrij stabiel en bedroegen 0,9 miljard euro. Dit maakt het CBS vandaag bekend.Lees verder »Kinderopvangtoeslag daalt opnieuw

Jongens presteren na de lagere school gemiddeld minder goed dan verwacht, meisjes juist beter

 • door

Jongens en meisjes scoren op de basisschool ongeveer even goed, maar vanaf de middelbare school doen meisjes het beter. In de meeste gevallen beginnen jongens en meisjes op de middelbare school binnen het onderwijstype dat past bij hun score op de Cito-eindtoets. Drie jaar later volgen veel jongens echter een lager onderwijstype en meisjes juist een hoger. Lees verder »Jongens presteren na de lagere school gemiddeld minder goed dan verwacht, meisjes juist beter

Een op negen werkenden heeft baan voor minder dan twaalf uur per week

 • door

In het tweede kwartaal van 2014 waren er bijna 900 duizend personen die werk hadden voor minder dan twaalf uur per week. Dit is 11 procentvan alle werkenden. Driekwart wil of kan niet meer dan twaalf uur te werken, vooral vanwege het volgen van een opleiding of studie. Kleine banen worden steeds vaker door jongeren bezet. In het tweede kwartaal van 2014 was ruim 60 procent van alle personen met een kleine baan 15 tot 25 jaar. Zij werken vaak als winkelpersoneel of in de bediening in de horeca.Lees verder »Een op negen werkenden heeft baan voor minder dan twaalf uur per week

Nederland moet kinderrechtenbeleid verbeteren

 • door

Nederland voldoet op veel punten nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat staat in het kritische rapport dat het Nederlandse Kinderrechtencollectief op 24 september presenteert bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève. Het Kinderrechtencollectief vraagt Nederland duidelijke verbeteringen door te voeren, onder meer in het armoedebeleid, de aanpak van kindermishandeling en in migratieprocedures. Lees verder »Nederland moet kinderrechtenbeleid verbeteren

Eerlijk kinderpardon doe je niet voor de helft

 • door

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft op 24 september een brief gestuurd over gewortelde kinderen waarin hij aangeeft dat 50 van de 92 gezinnen alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Defence for Children pleit voor gelijke rechten voor alle gewortelde kinderen. Het is niet eerlijk een Kinderpardon half uit te voeren. Kinderen zijn geen cijfers, ze hebben een naam, gaan naar school en hebben vriendjes.

Het aantal van 92 gezinnen waar de Staatssecretaris het over heeft, is niet volledig. Bij Defence for Children zijn er enkele honderden kinderen bekend die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Juist voor deze gewortelde kinderen, kwam er een Kinderpardon. Het lijkt nu willekeurig welke gezinnen wel of geen verblijfsvergunning krijgen.

Lees verder »Eerlijk kinderpardon doe je niet voor de helft

Branchevereniging : Drie redenen om te investeren in kinderopvang

 • door

Het kabinet komt zijn belofte om kinderen, ouders en ondernemers in de kinderopvang eindelijk stabiliteit te bieden, niet na. Ook dit jaar wordt er niet geïnvesteerd in de kinderopvang. Sterker nog, voor het derde jaar op rij wordt nog meer bezuinigd dan eerder begroot. Dat blijkt uit de kabinetsplannen die vandaag werden gepresenteerd. Brancheorganisatie Kinderopvang roept de politiek in deze brief op om op te komen voor de belangen van kinderen en ouders.Lees verder »Branchevereniging : Drie redenen om te investeren in kinderopvang

Kabinet kiest voor eenvoudiger belastingstelsel

Kabinet maakt keuzes voor eenvoudiger belastingstelsel dat werkgelegenheid en economische groei bevordert

Het kabinet wil toe naar een hernieuwd belastingstelsel dat de werkgelegenheid en economische groei bevordert. De ambitie van dit kabinet is om met een stelselherziening 100.000 banen te creëren door de lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlichten. De stelselherziening moet het huidige systeem van belastingen en toeslagen ook sterk vereenvoudigen.

Lees verder »Kabinet kiest voor eenvoudiger belastingstelsel

In 2019 helft van volwassenen 50-plusser

 • door

In 2019 is voor het eerst de helft van de volwassen bevolking van Nederland ouder dan 50 jaar. In veel gemeenten is nu al de helft van de bevolking de 50 gepasseerd. Dat signaleert het CBS in zijn bevolkingsprognose.

 

2019: bijna 14 miljoen volwassenen, 7 miljoen 50-plussers

Nederland vergrijst steeds meer. In 1950 was nog minder dan een op de drie volwassenen in Nederland een 50-plusser. Naar verwachting is over vijf jaar één op de twee volwassenen 50-plus. Dan zijn 6,9 miljoen van de 13,7 miljoen volwassenen ouder dan 50 jaar.

Leeftijdsopbouw van Nederland

Nederland telde op 1 januari van dit jaar ruim 16,8 miljoen inwoners. Daarvan waren meer dan 13,3 miljoen mensen 18 jaar of ouder. Het aandeel van de volwassen bevolking is de laatste decennia gestaag toegenomen. In 1950 was minder dan twee derde van de bevolking 18 jaar of ouder, nu is dat bijna 80 procent. Het aandeel neemt nog nipt toe tot 81 procent in 2045.

Aandeel volwassenen in bevolking

Oude schil rond jonge kern

Sommige gemeenten vergrijzen sterker dan andere. Op 1 januari 2014 is al in 264 gemeenten meer dan de helft van de volwassenen een 50-plusser. Deze gemeenten zijn vooral te vinden in Noord-Holland boven Amsterdam, Friesland, Groningen, Drenthe, de Achterhoek en Twente, Zuid-Limburg, het zuiden van Noord-Brabant en Zeeland. Het meest vergrijsd zijn de gemeenten Rozendaal en Laren (NH), waar meer dan 65 procent van alle 18-plussers 50 jaar is of ouder. Het minst vergrijsd is de gemeente Utrecht, met minder dan 30 procent 50-plusserss binnen de volwassen bevolking.

Aandeel 50 plussers in de volwassen bevolking, 1 januari 2014

50-plusmarkt

De verschuiving in de leeftijdsopbouw heeft tal van veranderingen op gang gebracht. Zo is de consumentenmarkt veranderd. In de periode 2010-2013 is het aantal autobezitters van 45 jaar en ouder duidelijk toegenomen, terwijl het aantal 45-minners met een auto afneemt. Met de aanhoudende vergrijzing wordt het autobezit meer dan ooit een zaak van 50-plussers. Ook de gemiddelde woonconsument krijgt een ouder profiel, de woonwensen veranderen.
De ouderenconsument wordt een steeds belangrijkere doelgroep. De marktsector heeft zich inmiddels al volop op 50-plussers gericht. Er zijn 50-plusbeurzen, datingsites voor 50-plussers en er is een ouderenomroep.

Bronnen: StatLine,

 • Bevolkingsopbouw per gemeente
 • Bevolkingsopbouw 1950-2014
 • Bevolkingsopbouw prognose 2015-2060
 • Personen in bezit van auto of motor

Bron : http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4127-wm.htm

Lees verder »In 2019 helft van volwassenen 50-plusser

Minder faillissementen uitgesproken

 • door

In augustus 2014 zijn 463 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 168 minder dan in juli. De daling is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat augustus een zittingsdag minder telde dan juli. Ten opzichte van juni is het aantal uitgesproken faillissementen ongeveer gelijk.Lees verder »Minder faillissementen uitgesproken