Ouders zonder kinderen in gesloten locatie Zeist geplaatst

Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children komen steeds meer verontrustende signalen binnen over migrantengezinnen die worden opgepakt en in een gesloten locatie in Zeist worden opgesloten. In deze locatie kunnen gezinnen en alleenstaande kinderen worden geplaatst voorafgaand aan uitzetting naar het land van herkomst. Na verschillende veroordelingen door rechters, zegde de staatssecretaris toe beter naar de belangen van de kinderen te kijken. De recente signalen getuigen daar niet van.

Ouders zonder kinderen vastgezet

Defence for Children werd deze week gebeld door een jongen die samen met zijn ouders en zijn zusjes in een gezinslocatie verbleef omdat zij van de overheid terug moeten keren naar hun land van herkomst. Op gezinslocaties wordt de vrijheid van gezinnen beperkt. Zij moeten zich dagelijks melden en mogen niet buiten de gemeentegrenzen verblijven. Deze vrijheidsbeperking was volgens de Dienst Terugkeer en Vertrek niet genoeg. Deze week werden de ouders van de kinderen opgepakt en vastgezet in een gesloten locatie in Zeist. De oudste zoon en zijn zusjes waren er op dat moment niet, vermoedelijk omdat zij bang waren dat dit zou gebeuren. De familie is heel kwetsbaar. Het jongste kind heeft ernstige psychische problemen en staat hiervoor onder behandeling. Daarnaast maakt ook een oma van 85 die mantelzorg nodig heeft, deel uit van de familie. Zij heeft een belangrijke plaats in het leven van de kinderen en hun ouders en verblijft rechtmatig in Nederland op grond van een lopende procedure. Aanstaande maandag is de vlucht gepland om het gezin uit te zetten.

Defence for Children maakt zich grote zorgen om het feit dat de ouders gescheiden van hun kinderen vast zijn gezet in Zeist. Het scheiden van kinderen van hun ouders heeft zeer schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van de kinderen en hun gevoel voor veiligheid. Dit is in strijd met artikel 9 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Defence for Children begrijpt niet dat is overgegaan tot het vastzetten van de ouders, juist ook omdat zij een traject voor vrijwillige terugkeer waren gestart. Tot voor kort was het beleid om bij een gezin met twee ouders één van de ouders in bewaring te nemen. Dat beleid werd in december 2014 afgeschaft, omdat scheiding van één van de ouders gevolgd door de uitzetting van die ouder niet in het belang van de kinderen werd geacht. De staatssecretaris schreef daarover: “Evenals de coalitie ‘Geen kind in de cel’ vind ik dit een zeer ongewenste ontwikkeling, die in mijn optiek zeker niet in het belang van het kind is.” Het is in dat licht onbegrijpelijk dat in dit geval beide ouders zonder hun kinderen in bewaring zijn genomen en dreigen te worden uitgezet.

Stel belangen van kinderen voorop

Tweede Kamerlid, Gerard Schouw van D66 diende op 8 april 2015 een motie in waarin hij verzocht om de belangen van kinderen voorop te stellen, toetsbare en objectieve criteria voor het in bewaring stellen van kinderen openbaar te maken en altijd eerst een lichter middel dan de maatregel van bewaring op te leggen. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, reageerde hier op: ´Bewaring van kinderen is een ultimum remedium. Vanuit het kabinet maken wij daarin een ontwikkeling. Wij doen niet nog precies hetzelfde als eerst … Wij zijn steeds meer aan het bekijken hoe wij dat beter kunnen doen. Uitspraken van de rechters respecteren wij altijd.’

Deze stelling van de staatssecretaris overtuigt Defence for Children helaas niet. In het besluit in bovengenoemde zaak om de ouders vast te zetten, vindt geen enkele belangenafweging ten aanzien van de kinderen plaats. De reden om de ouders vast te zetten, is dat het gezin niet voornemens lijkt om uit eigen beweging terug te keren. Het zou volgens de DT&V ‘niet onmogelijk’ zijn dat het gezin zich aan het toezicht gaat onttrekken. Deze laatste opmerking is in strijd met het eigen beleid van de staatssecretaris. Er zou volgens het beleid sprake moeten zijn van ‘een reëel risico op onttrekking aan toezicht’. Defence for Children waarschuwde al eerder dat ook dit een te vaag criterium is met onvoldoende rechtswaarborgen voor kinderen. De hantering in deze zaak van het criterium dat het ‘niet onmogelijk’ is dat het gezin zich onttrekt, toont aan dat er sprake is van een glijdende schaal. Op deze grond kan iedereen vastgezet worden.

Defence for Children naar de Raad van Europa

Op 20 en 21 april 2015 organiseert de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa een ‘living library’ event om de campagne voor de afschaffing van migratierechtelijke detentie van kinderen te lanceren. Defence for Children zal tijdens het evenement in gesprek gaan met de Parlementsleden, net als een Syrische vluchteling die met zijn vrouw en zoontje twee weken in grensdetentie zat op Schiphol. We zullen de leden van de Raad van Europa ervan proberen te overtuigen dat kinderen niet mogen worden gedetineerd voor vertrek naar het land van herkomst en dat er, zolang dit volgens het beleid nog wel mogelijk is, een gedegen belangenafweging moet plaatsvinden ten aanzien van de kinderen.