Openingsuren kinderdagverblijven

  • door

In 2012 is er, in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, door B&A een onderzoek (het onderzoek kostprijs kinderopvang en effecten vergroten vrijheid voor ouders op de kostprijs) gedaan naar een aantal onderdelen van de kinderopvang in Nederland.

Hieruit blijkt dat er behoorlijke verschillen zijn tussen de verschillende organisaties. Enkele conclusies over de kinderdagverblijven in Nederland uit dit rapport, afgezet tegen kinderopvangorganisatie Kinder Service Hotels (KSH) met vestigingen in Amersfoort, Amsterdam, Dieren en Rotterdam :

Openingstijden:

  • 17,6 % van de kinderdagverblijven opent (net als KSH) de deuren om 07.00 uur
  • 80,7 % van de kinderdagverblijven opent na 07.00 uur de deuren ( dus 1,7 % vroeger dan 07.00 uur)

Sluitingstijden:

  • 2,3 % van de kinderdagverblijven sluit (net als KSH) de deuren om 19.00 uur
  • 97,7 % van de kinderdagverblijven sluit voor 19.00 uur de deuren

Openingsuren:

Bij onderstaande berekening is men uitgegaan van de 6 officiële feestdagen in 2012

  • 6,7 % van de kinderdagverblijven heeft (net als KSH) in 2012 meer dan 2921 openingsuren
  • 66,5 % van de kinderdagverblijven heeft minder dan 2794 openingsuren
  • Het gemiddelde aantal openingsuren is 2728 (KSH : 3048 uur)
  • Het aantal kinderdagverblijven met 3048 openingsuren (net als KSH) is minimaal (< 1 %)
  • 25 % van de kinderdagverblijven hanteert (buiten officiële feestdagen) 1 of meerdere studiedagen

U treft het volledige onderzoeksrapport hier aan.

Bron : http://www.kinderservicehotels.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=411

Deel dit artikel