Nieuwe subsidieperiode voor voorschoolse educatie aan peuters vanwege de gevolgen van COVID-19

  • door

Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor voorschoolse educatie aan peuters die dit vanwege de gevolgen van COVID-19 nodig hebben. Vorig jaar konden ook al zulke programma’s worden georganiseerd en het kabinet heeft nu €10,7 miljoen beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Houders van kindercentra kunnen vanaf 1 april t/m 15 mei een subsidieaanvraag indienen. Indien er na deze aanvraagperiode nog geld beschikbaar is, dan bestaat in de periode vanaf 1 augustus tot en met 10 september een mogelijkheid om alsnog een aanvraag in te dienen. Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor voorschoolse educatie aan peuters die dit vanwege de gevolgen van COVID-19 nodig hebben. Vorig jaar konden ook al zulke programma’s worden georganiseerd en het kabinet heeft nu €10,7 miljoen beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Houders van kindercentra kunnen vanaf 1 april t/m 15 mei een subsidieaanvraag indienen. Indien er na deze aanvraagperiode nog geld beschikbaar is, dan bestaat in de periode vanaf 1 augustus tot en met 10 september een mogelijkheid om alsnog een aanvraag in te dienen. Bron : Veranderingen kinderopvang – Nieuwsberichten Url : Read More [#item_full_content]

Deel dit artikel