Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek

Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO)is opgericht als een samenwerkingsverband tussen drie hoogleraren, verbonden aan drie Nederlandse universiteiten:
prof. dr. L.W.C. Tavecchio (Universiteit van Amsterdam)
prof. dr. J.M.A. Riksen-Walraven (Radboud Universiteit Nijmegen)
prof. dr. M.H. Van IJzendoorn (Universiteit Leiden)

 

Deze grootschalige studie naar de Nederlandse kinderdagverblijven (0-4 jaar) vindt plaats in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en is gestart in 2002 als de Nationale Studie Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang.

 

Centrale vragen in de studie zijn:

  • Wat weten we op basis van de literatuur over de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang?
  • Hoe kun je de pedagogische kwaliteit van kinderopvang meten?
  • Wat is de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvangcentra?
  • Kan de pedagogische kwaliteit verbeterd worden? En wat zijn de effecten op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen?

Website van Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO)

Deel dit artikel