Mevrouw Jorritsma neemt ‘Kinderen met een handicap in Tel’ in ontvangst

“Wij, de gemeenten, zijn bijzonder blij met de data over kinderen met een handicap. Met deze gegevens gaan we aan het werk om alle kinderen in de samenleving volledig te laten participeren. We danken de fondsen die het rapport mogelijk hebben gemaakt. Al jaren maken we graag gebruik van de gegevens die in de databoeken Kinderen in Tel gepubliceerd worden”, aldus mevrouw Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij de presentatie van het rapport Kinderen met een handicap in Tel.

Mevrouw Jorritsma gaf verder aan: “De gemeenten kunnen hier hun voordeel mee doen, want ook kinderen en jongeren met een handicap moeten kunnen spelen, wonen, leren en werken”.

Het rapport is zeer actueel, nu de gemeenten vanaf 2014 de verantwoordelijkheid krijgen over de jeugdzorg en de zorg voor gehandicapten. Daarom zijn de gegevens uit het rapport over het aantal kinderen met een handicap per provincie, gemeente en wijk  cruciaal voor de gemeenten. Aangezien Kinderen in Tel ook waarschuwt  dat niet alle relevante groepen kinderen in beeld zijn, omdat de registratiesystemen niet overzichtelijk zijn, moedigde mevrouw Jorritsma de onderzoekers en fondsen aan om door te gaan om alle kinderen in elke dorp, stad en wijk in beeld te krijgen. De cijfers zijn nodig om specifiek beleid te kunnen ontwikkelen voor al deze kinderen.

Kinderen met een handicap in Tel is een gezamenlijk project van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), het Revalidatiefonds, het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, het Johanna KinderFonds en Defence for Children. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor het onderzoek.

Vraagtekens
Tijdens de presentatie gaf Peter Streng van het Johanna KinderFonds aan dat het belang van de publicatie daarin gelegen is dat de gemeenten de kinderen en jongeren goed in kaart moeten krijgen, nu zij de verantwoordelijkheid voor zorg en voorzieningen krijgen. Het is belangrijk dat ook deze kinderen en jongeren kunnen participeren. Het rapport roept ook vraagtekens op, en dat moet aanleiding vormen voor verder onderzoek, zodat beleid met concrete getallen ontwikkeld en bijgestuurd kan worden

Dick Oldenampsen onderzoeker bij het Verwey-Jonker Insituut gaf een korte toelichting op het rapport en liet ook zien op welke belangrijke punten goede informatie ontbreekt. Zo zijn er geen betrouwbare gegevens over kinderen en jongeren in de psychatrie, waaronder bijvoorbeeld kinderen en jongeren met autisme vallen.

Uit de cijfers van ‘Kinderen met een handicap in Tel’ blijkt dat in sommige gemeenten veel meer kinderen wonen of verblijven die specialistische zorg nodig dan in de andere regio’s. Als de invoering van de Participatiewet, vanaf 2014 en later de nieuwe Jeugdwet van start gaan, krijgen gemeenten verantwoordelijkheden die van invloed zijn op kinderen met een handicap. Daarom roepen de belangenorganisaties de gemeenten op om alvast een goede registratie op te zetten.
Floor Brouwer van Stichting Bont, die zich richt op geestelijk gehandicapte jongeren, gaf aan dat de jongeren met wie zij werkt, trots waren dat Floor namens hen mocht spreken op de bijeenkomst. Zij hadden haar gezegd toch vooral duidelijk te maken dat zij geen kleuters zijn en er gewoon naar hun mening gevraagd en geluisterd moet worden. Ook  zijn zij gelukkig dat het rapport er is, omdat ze nu zichtbaar zijn geworden. “De gemeenten die het rapport zien, weten dat we er zijn en dat we begeleiding nodig hebben”, vertelde Floor Brouwer namens de jongeren.

Goed beleid heeft participatie nodig
De direct betrokkenen bij kinderen met een handicap die zich in het Moeders Netwerk verenigd hebben, raden de gemeenten aan om een proactieve houding aan te nemen en naar de gezinnen te gaan waar kinderen met een handicap leven. Zonder goede inzichten in behoeften en problemen van deze mensen kan gemeente nooit de juiste hulp op maat leveren, aldus de oprichtster van het Moeders Netwerk, Leila Badaou. Ieder kind met een handicap heeft individuele benadering nodig. De gemeenten doen er goed aan om met jongeren en hun omstaanders te zitten om gezamenlijk aan een passend beleid te werken. Kinderen met alle soorten van handicap moeten voor gemeenten zichtbaar worden, nu, en niet pas als de nieuwe wetten van kracht zullen zijn. Kinderen mogen niet ondergesneeuwd raken in de nieuwe wettelijke en maatschappelijke werkelijkheid waar ‘iedereen’ die zorg nodig heeft geholpen moet worden. Kinderen en jongeren met een handicap moeten door gemeenten benaderd worden als een aparte groep die speciale rechten heeft en een bijzondere bescherming moet hebben. Zij moeten alle kansen krijgen om zich volledig te kunnen ontwikkelen dankzij toegang tot onderwijs, sport en deelname aan de samenleving.

Meer informatie
Download hier het rapport Kinderen met een handicap in Tel 2013.

Bron : http://www.defenceforchildren.nl/p/152/3350/mo233-m80/mevrouw-jorritsma-neemt-publicatie-kinderen-met-een-handicap-in-tel-in-ontvangst