Landelijke Platform Peuterspeelzalen

Het Landelijke Platform Peuterspeelzalen (LPP) is

 

  • de vertaler van de dagelijkse praktijk naar beleid en van beleid naar de praktijk;

  • initiator van activiteiten rond visieontwikkeling, positionering, profilering, normering en professionalisering van het peuterspeelzaalwerk;

  • informant voor peuterleidsters en besturen van organisaties voor peuterspeelzaalwerk;

  • informant voor overheden en maatschappelijke organisaties, die een taak hebben m.b.t. het jonge kind.

 

Met andere woorden: het LPP is hét kennisplatform van de praktijk van het peuterspeelzaalwerk.

 

Het LPP stelt zich ten doel de verduidelijking en verbetering van de positie van het peuterspeelzaalwerk in Nederland binnen optimale organisatorische voorwaarden. Het LPP tracht haar doelstelling onder meer te verwezenlijken door:

  • het verzamelen van kennis omtrent knelpunten op het terrein van peuterspeelzaalwerk;
  • het activeren van – en voorzien van informatie aan – bestaande organisaties op het gebied van peuterspeelzaalwerk en overheidsinstellingen;
  • het organiseren of het meewerken aan het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van peuterspeelzaalwerk.

Bezoek de website van Landelijke Platform Peuterspeelzalen.

Deel dit artikel