Landelijk Pedagogenplatform voor de Kinderopvang

Het Landelijk Pedagogenplatform voor de Kinderopvang (LPK) wil een stem en een gezicht geven aan de inzichten van groepsleiding en pedagogen in de kinderopvang betreffende de inhoud van het werk met kinderen en ouders.

Zij noemen dit kortweg de pedagogische kwaliteit. Op deze wijze wil het platform het belang van de pedagogiek in de kinderopvang benadrukken en een bijdrage leveren aan de visieontwikkeling, discussie en kwaliteitsverbetering op dit terrein. Het platform streeft ernaar om in landelijke overleggen over kwaliteit in de kinderopvang gesprekspartner te zijn.

Website van Landelijk Pedagogenplatform voor de Kinderopvang.

Deel dit artikel