Kosten kinderopvang echt zo hoog ?

  • door
De overheid heeft in 2012 een pakket maatregelen (bezuinigingen en anti-fraudemaatregelen) ingevoerd waardoor de kosten van de kinderopvang (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) voor veel ouders in 2012 behoorlijk zijn gestegen. 
Volgens een artikel in het AD
	
	
	 (Creches failliet door kosten kinderopvang) zijn daardoor de nodige kleine kinderdagverblijven in zwaar weer terecht gekomen. Volgens het artikel bedragen de kosten voor een gezin met 2 kinderen tot 4 jaar gemiddeld € 500 netto per maand. Hierdoor zouden ouders genoodzaakt zijn minder kostbare opvangmogelijkheden te zoeken (zoals de informele opvang bij opa & oma, buren etc). 
	
	
Maar is dat altijd noodzakelijk?
Kinder Service Hotels heeft een prijsvergelijking uitgevoerd met collega aanbieders. Hieruit blijkt dat er ook grote verschillen in de netto-kosten zijn tussen de verschillende aanbieders. 
Onderstaand een voorbeeld met als basis een gezin met een gezamenlijk inkomen van € 50.000 per jaar, 3 dagen kinderdagverblijf voor 2 kinderen en minimaal 24 arbeidsuren voor de minst werkende partner bij een locatie in Pendrecht (deelgemeente Charlois te Rotterdam).
Prijsvergelijk 2012 Kinder Service Hotels
					
					
				
 
				
 
				
 
				
Kosten bij collega
					
					
				
Kosten bij KSH
					
					
				
Totaal bruto kosten
					
					
				
€ 1.888 
					
					
				
€ 1.686 
					
					
				
Niet toerekenbaar voor Kinderopvangtoeslag
				
€ 167 
					
					
				
€ - 
					
					
				
Basis voor Kinderopvangtoeslag
					
					
				
€ 1.721 
				
€ 1.686 
				
Taxatie kinderopvangtoeslag
				
€ 1.378 
				
€ 1.353 
				
Uw maandelijkse netto bijdrage
					
					
				
€ 510 
					
					
				
€ 333 
					
					
				
Netto besparing per maand bij KSH
					
					
				
 
					
					
				
€ 177 
					
					
				
Bij Kinder Service Hotels zijn de netto-kosten € 333 tegen € 510 bij de collega-aanbieder, een besparing voor dit gezin van ruim € 2.100 op jaarbasis. 
	
	
	
	
	
Heeft KSH dan ingeleverd op kwaliteit of andere onderdelen ?
Nee, zeker niet. KSH is aangesloten bij het kwaliteitsconvenant en de organisatie staat hoog aangeschreven wegens haar uitgebreide activiteitenaanbod voor kinderen van 4-13 jaar en het VVE-programma voor kinderen van 0-4 jaar.
Sinds de opening in 2002 zijn alle vestigingen van Kinder Service Hotels standaard geopend van 07:00 uur tot 19:00 uur en zijn er, buiten de reguliere feestdagen, geen sluitingsdagen. 
De meeste collega-aanbieders zijn open van 07:00 / 07:30 tot 18:00 / 18:30 uur. Zij hanteren daarnaast extra kosten voor verlengde dagopvang.
Verschil met informele opvang ?
Tussen de formele en informele opvang zijn diverse verschillen. Zo bent u bij formele opvang altijd gegarandeerd van de continuïteit van de opvang van uw kind(eren) gedurende de openingstijden, ongeacht ziekte, vakantie of andere redenen van afwezigheid van uw “opvangouder”.
Daarbij moet de formele opvang voldoen aan de kwaliteitseisen (zoals voor opvang gekwalificeerde medewerkers op MBO en HBO niveau!), dit in tegenstelling tot uw opvangouder. Tevens heeft u de mogelijkheid tot verkrijgen van kinderopvangtoeslag. Ook in vergelijking met gastouderopvang worden er strengere eisen gesteld aan kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.
En niet te vergeten: een uitgebreider en gevarieerder aanbod van activiteiten voor uw kind(eren)!
Wat kan u besparen?
De klantadviseurs van KSH rekenen graag voor u uit wat de netto-kosten zijn indien uw kind(eren) worden opgevangen bij één van de locaties van KSH. U kunt hiervoor dit formulier op de website invullen
	.
	
	
Kinder Service Hotels heeft vestigingen in Amsterdam (KDV + BSO), Rotterdam (KDV + BSO), Dieren (KDV + BSO) en Amersfoort (BSO).

Bron : http://www.kinderservicehotels.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=329

Deel dit artikel