Kindslaven in de Europese Unie

In de Europese Unie leven ongeveer 880.000 mensen, waaronder kinderen, als slaven. Dit stelt de commissie Georganiseerde Misdaad, Corruptie en Witwassen (CRIM) van het Europees Parlement in het rapport Trafficking in Human Beings in the EU. Defence for Children – ECPAT onderschrijft de conclusies uit het rapport en probeert bewustwording en identificatie van (potentiële) slachtoffers van kinderhandel in de Europe Unie te vergroten onder andere door het project Protection First.

Geschat wordt dat wereldwijd 5,5 miljoen kinderen verhandeld worden, hoewel geloofd wordt dat dit een conservatieve schatting is. Voor het tot stand komen van het rapport Trafficking in Human Beings in the EU hebben 21 EU-lidstaten de CRIM-commissie van specifieke data voorzien. De afgelopen drie jaar was 79% van de geïdentificeerde slachtoffers vrouw, waarvan 12% minderjarig. 21% van de geïdentificeerde slachtoffers was man, waarvan 3% minderjarig. Het rapport stelt dat minderjarige slachtoffers van mensenhandel speciale behandeling moeten krijgen. De bescherming van alleenstaande minderjarigen of kinderen die door hun familie verhandeld zijn moet worden verbeterd. Met deze status moet tevens rekening gehouden worden wanneer autoriteiten terugkeer naar het land van herkomst overwegen. Ook moet het alleenstaande kind een voogd worden toegekend.

Kinderhandel in de Europese Unie

De aard en omvang van kinderhandel in de Europese Unie wordt mede onderschat omdat men de kinderen vaak niet als slachtoffer identificeert en niet alle vormen van het misdrijf (uitbuiting) als zodanig herkent. Zelf maken de kinderen zich ook niet kenbaar als slachtoffer;  ze zijn zich niet altijd bewust van het feit dat ze (het risico lopen te) worden verhandeld of uitgebuit.

Het project Protection First

Met het project Protection First dat in oktober 2013 is gestart beoogt Defence for Children –ECPAT de bewustwording en identificatie van (potentiële) slachtoffers van kinderhandel in de asielzoekerscentra en in de beschermde opvang te verhogen. Door de kinderen bewust te maken van hun kwetsbaarheid en ontvankelijkheid voor misbruik, leren zij de signalen van mensenhandel herkennen. Hierdoor worden zij in staat gesteld zelf een inschatting te maken of zij het risico lopen verhandeld en uitgebuit te worden dan wel verhandeld en uitgebuit zijn. De instrumenten om tot deze bewustwording en zelf-identificatie te komen, worden samen met de kinderen ontwikkeld.

Het project richt zich op alleenstaande minderjarigen afkomstig uit meer Roemenië, Afghanistan, Zuid-Azië en Afrika en wordt uitgevoerd onder leiding van Save the Children Italië en in samenwerking Save the Children Roemenië.

Meer informatie

Download hier het rapport Trafficking in Human Beings in the EU d.d. september 2013.

Bron : http://www.defenceforchildren.nl/p/1/3347/mo233-m80/kindslaven-in-de-europese-unie

Deel dit artikel