Kinderopvangtoeslag in 12e Halfjaarsrapportage Belastingdienst

  • door

De 12e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst, periode januari – juli 2013 is gepresenteerd. Voor wat betreft de kinderopvangtoeslag wordt de onderstaande opsomming gegeven.

· Terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag
In 2012 is de termijn beperkt waarbinnen de kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Omdat een aantal aanvragers zijn aanvraag te laat heeft ingediend en daardoor een bedrag aan kinderopvangtoeslag dreigde mis te lopen, heeft het ministerie van SZW in maart 2013 besloten de regel in de jaren 2012 en 2013 niet van toepassing te laten zijn. De Belastingdienst/Toeslagen heeft 133.000 burgers aangeschreven van wie bekend is dat een aanvraag op grond van de beperking van de termijn is afgewezen, of van wie anderszins verwacht wordt dat zij mogelijk recht hebben op kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht. Vanaf 15 mei is het mogelijk deze aanvragen in te dienen. Tot 1 juli zijn circa 7.900 aanvragen met terugwerkende kracht ontvangen. In juli is een begin gemaakt met de behandeling van deze aanvragen.

Toeslagen 2009
Tot en met juni 2013 zijn in totaal 8,7 miljoen toeslagen huur, zorg, kinderopvang en kindgebonden budget voor het toeslagjaar 2009 definitief vastgesteld. Uitgesplitst betreft het 1,3 miljoen definitieve toeslagen huur, 5,7 miljoen definitieve toeslagen zorg, 0,5
miljoen definitieve toeslagen kinderopvang en 1,2 miljoen definitieve toeslagen kindgebonden budget. In totaal is over 2009 circa 99% van de toeslagen definitief vastgesteld. Van circa 100.000 openstaande posten ontbreken de inkomensgegevens of is sprake van nader toezicht. Aan de desbetreffende burgers is gevraagd om de gegevens alsnog aan te leveren.

Toeslagen 2010
Tot en met juni 2013 zijn in totaal 8,7 miljoen toeslagen huur, zorg, kinderopvang en kindgebonden budget voor het toeslagjaar 2010 definitief vastgesteld. Uitgesplitst betreft het 1,3 miljoen definitieve toeslagen huur, 5,8 miljoen definitieve toeslagen zorg, 0,5 miljoen definitieve toeslagen kinderopvang en 1,1 miljoen definitieve toeslagen kindgebonden budget. In totaal is over 2010 98% van de toeslagen definitief vastgesteld. Van circa 200.000 openstaande posten ontbreken de inkomensgegevens of is sprake van nader toezicht. Aan de desbetreffende burgers is gevraagd om de gegevens alsnog aan te leveren.

Toeslagen 2011
Tot en met juni 2013 zijn in totaal 7,9 miljoen toeslagen huur, zorg, kinderopvang en kindgebonden budget voor het toeslagjaar 2011 definitief vastgesteld. Uitgesplitst betreft het 1,1 miljoen definitieve toeslagen huur, 5,5 miljoen definitieve toeslagen zorg, 0,3
miljoen definitieve toeslagen kinderopvang en 1,0 miljoen definitieve toeslagen kindgebonden budget. In totaal is over 2011 86% van de toeslagen definitief vastgesteld. Van circa 1,3 miljoen openstaande posten ontbreken de inkomensgegevens of is sprake van nader toezicht. Aan de desbetreffende burgers is gevraagd om de gegevens alsnog aan te leveren.

· Productieverstoringen toeslagen

De Belastingdienst heeft in mei en juni actie ondernomen om toeslaggerechtigden geen financieel nadeel te laten ondervinden van het faillissement van achttien kinderopvanginstellingen. De Tweede Kamer is hierover bij brief van 12 juli 2013 geïnformeerd in antwoord op de vragen van de leden Bashir en Paulus Jansen over het stopzetten van de uitbetaling van toeslagen en voorlopige teruggaven.

De volledige helfjaarsrapportage is hier te downloaden.

 

Deel dit artikel