Kind & Gezin

Kind en Gezin is een Vlaams agentschap dat zich bezighoudt met preventieve gezondheidszorg voor jonge kinderen. Als Intern Verzelfstandigd Agentschap of IVA met rechtspersoonlijkheid maakt Kind en Gezin deel uit van het beleidsdomein ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ bij de Vlaamse overheid .

Zo zijn zij verantwoordelijk voor:

  • de erkenning van kwaliteitsvolle kinderopvang.

  • de criteria waaraan adoptie-organisaties dienen te voldoen.

  • aanspreekpunt voor meldingen van mogelijke kindermishandeling.

  • de preventieve gezondheiszorg van baby’s en peuters, onder meer via het opvolgen van de verplichte vaccinaties

‘Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.’

Kinderopvang

Kind en Gezin organiseert zelf geen opvang, maar samen met hun partners ondersteunen en stimuleren ze kinderopvang in Vlaanderen en Brussel.

Ze controleren de bestaande opvanginitiatieven en staan ze bij. Vele ervan worden door hen gesubsidieerd. Bij dit alles staat het belang van het kind en van zijn gezin altijd centraal.

Preventieve gezinsondersteuning

Aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen komen soms op onbekend terrein of staan soms voor situaties waar ze geen raad mee weten. Dan kunnen ze een beroep doen op de preventiediensten van Kind en Gezin.

Zij richten zich in de eerste plaats tot aanstaande ouders en gezinnen met kinderen tot drie jaar.

Bron : website Kind & Gezin & Wikipedia

Kind en Gezin is een Vlaams agentschap dat zich bezighoudt met preventieve gezondheidszorg voor jonge kinderen. Als Intern Verzelfstandigd Agentschap of IVA met rechtspersoonlijkheid maakt Kind en Gezin deel uit van het beleidsdomein 'Welzijn, Volksgezondheid en Gezin' bij de Vlaamse overheid .

Zo zijn zij verantwoordelijk voor:
  • de erkenning van kwaliteitsvolle kinderopvang.
  • de criteria waaraan adoptie-organisaties dienen te voldoen.
  • aanspreekpunt voor meldingen van mogelijke kindermishandeling.
  • de preventieve gezondheiszorg van baby's en peuters, onder meer via het opvolgen van de verplichte vaccinaties
'Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.'

Kinderopvang
Kind en Gezin organiseert zelf geen opvang, maar samen met hun partners ondersteunen en stimuleren ze kinderopvang in Vlaanderen en Brussel.
Ze controleren de bestaande opvanginitiatieven en staan ze bij. Vele ervan worden door hen gesubsidieerd. Bij dit alles staat het belang van het kind en van zijn gezin altijd centraal.

Preventieve gezinsondersteuning
Aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen komen soms op onbekend terrein of staan soms voor situaties waar ze geen raad mee weten. Dan kunnen ze een beroep doen op de preventiediensten van Kind en Gezin.

Zij richten zich in de eerste plaats tot aanstaande ouders en gezinnen met kinderen tot drie jaar.
Deel dit artikel
Tags: