Gemeenten : Breng financiering peuterspeelzalen niet onder Wet kinderopvang

Gemeenten zijn het niet eens met het plan van minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) om de financiering van peuterspeelzalen onder de toeslagenregeling van de kinderopvang te brengen. Het plan leidt tot hogere kosten voor werkende ouders en daarmee tot het risico dat minder kinderen naar de voorschool gaan. Dit schrijven VNG, G4, G32 en de Kopgroep wethouders voor kindcentra in hun reactie aan de Tweede Kamer.

Voor werkende ouders die nu hun kind naar de peuterspeelzaal brengen nemen de kosten toe, zelfs mét kinderopvangtoeslag. Kostenstijging was eerder de reden voor veel ouders om te stoppen met de kinderopvang. Gemeenten vrezen dat juist de ouders van kinderen met een taalachterstand als eerste de peuterspeelzalen de rug toekeren vanwege de oplopende kosten.

Onzeker systeem

Het systeem dat het kabinet voorstelt blijft onzeker en instabiel. Dit omdat werkende ouders gebruikmaken van een andere regeling dan niet-werkende ouders. Gemeenten blijven namelijk verantwoordelijk voor de opvang van niet-werkende ouders en gezinnen waarbij één van de ouders werkt.

Voor ouders met een flexcontract is sprake van een onzekere financiële situatie, want de kinderopvangtoeslag wordt afgestemd op het aantal arbeidsuren van de ouder. Ouders zijn dus nooit zeker hoeveel ze moeten betalen en óf ze voor opvang kunnen blijven betalen.

Gescheiden stelsels

De plannen van het kabinet sluiten ook niet aan op het onderwijs. Er blijft sprake van twee gescheiden stelsels voor opvang. Gemeenten vrezen dat door de plannen van de minister ouders gaan wisselen van opvangvoorziening, waardoor de doorlopende leerlijn van peuters wordt onderbroken.

Alternatief voorstel

Gemeenten onderschrijven de noodzaak tot harmonisatie van de voorzieningen van peuters en kleuters. Maar anders dan het kabinet bepleiten gemeenten een ontwikkelrecht voor peuters, één integrale voorschoolse voorziening, toegankelijk voor alle kinderen, in één doorlopende leerlijn met de basisschool. Gemeenten ontwikkelen daartoe een alternatief voorstel, dat begin volgend jaar klaar moet zijn.

Bron : http://www.vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/voorschoolse-voorzieningen/nieuws/breng-financiering-peuterspeelzalen-niet-onder-wet-kinderopvang

Deel dit artikel