Facturatie juli 2012 en wijzigen rekeningnummer kinderopvangtoeslag – Flexmoeders

Over de facturatie en de ontvangst van kinderopvangtoeslag was de nodige onrust ontstaan. Op de website van Flexmoeders.nl is nu onderstaand bericht geplaatst over de handelswijze:

 

Facturatie juli 2012 en wijzigen rekeningnummer kinderopvangtoeslag

 

Deze mail is verzonden met instemming van de curator

Beste ouders en gastouders,

Bij deze informeren wij u over de werkwijze van de facturatie van de maand juli 2012 en verzoeken wij ouders die de kinderopvangtoeslag op rekening van Flexmoeders.nl laten storten dit te wijzigen.

Facturatie juli 2012, hoe doe ik dat?
Met instemming van de Rechter commissaris mogen betalingen van vraagouders die over juli worden ontvangen ten behoeve van de gastouders – met uitzondering van ontvangen Kinderopvangtoeslag – worden doorgestort aan de gastouders. Met andere woorden: Flexmoeders.nl draait op de 6de van augustus (de 5de is een zondag) de facturen. Uw gastouder(s) vult daartoe de urenregistratie in op de website van Flexmoeders.nl, zoals u gewend bent. Vervolgens draait Flexmoeders.nl de factuur uit. Dit bedrag wordt niet zoals gewoonlijk geïncasseerd, maar u wordt verzocht zelf dit bedrag over te maken. Om te voorkomen dat dit geld in de failliete boedel verdwijnt is er een oplossing gevonden en hebben we gastouderbureau ViaViela bereid gevonden om deze geldstroom via hun ‘Stichting Gastoudergelden’ te laten verlopen. De ouder betaalt de gastoudervergoeding aan de Stichting Gastoudergelden en deze stort de gastoudervergoeding binnen 5 kalenderdagen door aan de gastouder. De Stichting Gastoudergelden beheert een aparte rekening en staat onder toezicht van een notaris. Op die manier gaat het buiten de failliete boedel van Flexmoeders.nl om en kan –indien de vraagouder heeft betaald- de gastouder veilig worden doorbetaald. Ouders die hun gastouder onderhands willen betalen voor de maand juli verspelen hun recht op kinderopvangtoeslag. Overigens brengt de keuze om deze financiële afwikkeling via ViaViela te laten verlopen geen enkele verplichting voor u mee om van hun verdere dienstverlening gebruik te maken.

Kinderopvangtoeslag op rekening van Flexmoeders.nl?
Ouders die de kinderopvangtoeslag rechtstreeks hebben laten storten op het rekeningnummer van Flexmoeders.nl ontvangen zoals gewoonlijk een ‘netto-factuur’. Ouders dienen dat bedrag op deze factuur over te maken, maar de gastouder ontvangt in dat geval slechts een deel van haar volledige factuur. Het deel van de kinderopvangtoeslag is helaas in de failliete boedel terecht gekomen. Onderling kunt u wellicht afspraken maken hoe dit op te lossen. Zie meer informatie onder het kopje ‘claims’ in dit bericht.

Wie de kinderopvangtoeslag rechtstreeks op rekening van Flexmoeders.nl laat storten wordt verzocht om dit z.s.m. te wijzigen bij de Belastingdienst/Toeslagen. U kunt dit hier wijzigen en het rekeningnummer laten veranderen in uw eigen rekeningnummer, zodat het voortaan bij u wordt gestort.

Claims
Ouders die de kinderopvangtoeslag lieten storten op rekening van Flexmoeders.nl zijn mogelijk gedupeerd. Gastouders kunnen ook gedupeerd zijn wanneer hun vraagouders de kinderopvangtoeslag op rekening van Flexmoeders.nl hebben laten storten. De curator is binnen de wettelijke kaders aan het zoeken naar oplossingen, maar u dient rekening te houden met alle opties. Alle gedupeerden zullen hierover worden benaderd. Houd voor informatie hierover de website www.davidslaw.nl en de pagina FAILLISSEMENT FLEXMOEDERS / MR. NOSEY goed in de gaten.

Flexmoeders.nl

Bron : http://flexmoeders.blogspot.nl/2012/07/facturatie-juli-2012-en-wijzigen.html

Deel dit artikel