ECPAT

ECPAT staat voor End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes. ECPAT voert wereldwijd campagne tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. Leidraad hierbij is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, waarin staat dat ieder kind recht heeft op bescherming tegen seksueel misbruik en uitbuiting (artikel 34).

ECPAT is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor de bescherming van kinderen (alle personen jonger dan achttien jaar) die te maken krijgen met kinderprostitutie, kinderhandel, kinderporno en kindersekstoerisme. Om kinderen hiertegen te beschermen, moeten er goede wetten zijn. Mensen die kinderen uitbuiten moeten worden gestraft. Ook wil ECPAT ervoor zorgen dat slachtoffers goede hulp krijgen. Het is natuurlijk het beste om te voorkomen dat kinderen in zo’n situatie komen.

Bron : website EPCAT

Deel dit artikel
Tags: