Defence for Children

Defence for Children komt op voor de rechten van alle kinderen. Door onderzoek, voorlichting, belangenbehartiging, actie en rechtshulp verdedigt Defence for Children de rechten van kinderen en stelt schendingen daarvan aan de kaak. Leidraad van het werk van Defence for Children is het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Kernthema’s

  • Naleving van het Kinderrechtenverdrag
  • Kinderen in conflict met de wet
  • Jeugdzorg en Kinderbescherming
  • Kinderen in het vreemdelingenbeleid
  • Bescherming tegen seksuele uitbuiting

Defence for Children Nederland is in 2003 samengegaan met ECPAT. ECPAT is een organisatie die zich wereldwijd inzet om commerciële seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden. ECPAT houdt zich bezig met de bescherming van kinderen en jongeren tegen kinderprostitutie, kinderhandel, kinderporno en kindersekstoerisme.

Rechtshulp

Een groot onderdeel van het werk van Defence for Children is de individuele rechtshulpverlening in zaken waarbij kinderrechten in het geding zijn. Vooral advocaten en hulpverleners doen een beroep op Defence for Children met vragen over de toepassing van het Kinderrechtenverdrag in individuele zaken. Defence for Children analyseert de rechtsvragen en geeft deskundig advies. Regelmatig verwoordt Defence for Children haar standpunten in deskundigengeschriften die tijdens een rechtsproces door de advocaat ingevoegd worden. Een enkele keer treedt Defence for Children ook als deskundige op bij een rechtszitting om de kinderrechten te verdedigen.

Bron : website Defence for Children

Deel dit artikel