de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang

De Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang behartigt de belangen van Nederlandse ondernemers die professionele opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.

Eind 2009 is het voornemen uitgesproken om deze samen te voegen met MOgroep Kinderopvang.

Website van De Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang

Deel dit artikel