De bewindvoerder beoogd doorstart Flexmoeders.nl en Mr Nosey

De bewindvoerder onderzoekt of er een doorstart van Flexmoeders.nl en Mr Nosey mogelijk is. Deze heeft daarom de ouders opgeroepen geen haastige stappen te nemen, zie onderstaand berichtgeving op de websites van Flexmoeders.nl en Mr Nosey.

Bericht van de bewindvoerder

Beste ouders en gastouders,

De Rechtbank van Amsterdam heeft mij aangewezen als bewindvoerder nadat de voorlopige surseance van betaling werd uitgesproken. Vandaag ben ik samen met de directie aan de slag gegaan om een plan van aanpak voor te bereiden.

Er komen veel vragen binnen van ouders en gastouders die zich zorgen maken om de financiële afhandeling. Ik wil daarbij aangeven dat ernaar wordt gestreefd dat de opvang op reguliere wijze gecontinueerd kan worden. Tegelijkertijd vinden onderhandelingen met diverse partijen plaats die de dienstverlening  kunnen continueren en waarborgen. Graag het vriendelijke maar dringende verzoek de komende dagen verdere berichtgeving af te wachten.

Ik heb begrepen dat er ondertussen een aantal gastouderbureaus zijn die zich meteen hebben gestort op het werven van klanten. Dat is een zelfstandige keuze. De kans op het slagen van een doorstart – en daarmee de best mogelijke oplossing voor alle betrokkenen – is evenwel het grootst wanneer het klantenbestand van Flexmoeders.nl dan wel Mr Nosey zoveel als maar mogelijk in tact blijft.

Zodra er meer bekend is, zal ik u verder informeren. Nogmaals, wacht u in de tussentijd af op verdere berichtgeving.

Met vriendelijke groet,

Nils Reerink
bewindvoerder

Bron : http://flexmoeders.blogspot.nl/2012/07/bericht-van-de-bewindvoerder.html

Deel dit artikel