D66 : Standpunt over kinderopvang (2013)

  • door

Onderstaand het standpunt van D66 over de kinderopvang zoals deze op 4 september 2013 omschreven werd op de website van D66.

Nederland kent nu een complex stelsel aan kindregelingen. Er bestaan veel verschillende toeslagen en aftrekposten. D66 wil een simpel en effectief stelsel met een beperkt aantal regelingen. De nadruk ligt hierbij op de arbeidsparticipatie van de ouders en kinderopvang moet dus financieel toegankelijk zijn. Inkomensondersteuning van ouders moet gericht zijn.

Bij de kinderopvang hecht D66 grote waarde aan kwaliteit, veiligheid en pedagogisch geschoolde medewerkers met een goede beheersing van de taal. Zonder dat dit ontaardt in bovenmatige regelgeving. Onnodige drempels voor oplossingen door ouders onderling moeten worden weggenomen, maar een tegemoetkoming voor opvang bij gastouders ­– verstrekt door de overheid – is alleen mogelijk wanneer deze aangesloten zijn bij een kinderopvangcentrum.

Screenshot website dd 04-09-2013

Screenshot website dd 04-09-2013

Deel dit artikel