Commissie-Samson

De commissie-Samson is op 16 juli 2010 ingesteld door de Ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie.

Seksueel misbruik is een ingrijpende gebeurtenis voor het slachtoffer en voor zijn of haar (directe) omgeving. Zeker als het gaat om een extra kwetsbare groep zoals kinderen. Mensen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik in hun jeugd kunnen problemen krijgen, ook in hun latere leven. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om kinderen te beschermen die om wat voor reden dan ook (na toetsing door de rechter) uit huis zijn geplaatst.

De commissie-Samson doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Hierbij wordt gekeken naar de aard en omvang van seksueel misbruik en wordt niet aan waarheidsvinding ten aanzien van individuele gevallen gedaan. Het onderzoek gaat over de periode van 1945 tot nu.

Wilt u een geval van seksueel misbruik bij de commissie melden, dan kunt u terecht bij het meldpunt. De commissie-Samson gaat alleen over misbruik dat na een gedwongen uithuisplaatsing in een instelling of pleeggezin heeft plaatsgevonden.

De commissie staat onder voorzitterschap van voormalig procureur-generaal mevrouw mr. H.W. Samson-Geerlings. Verder bestaat de commissie uit vier leden die vanuit hun expertise bijdragen leveren aan het onderzoek. De commissie is het onderzoek gestart in opdracht van de Ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie.

Bron : http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/

Deel dit artikel