Groot aantal aanmeldingen voor proef voorlichting over seksuele diversiteit

Ruim 250 basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hebben zich aangemeld om de komende twee jaar, met steun van het ministerie van OCW, op experimentele basis aan de slag te gaan met voorlichting over seksuele diversiteit. Doel van de proef is het creëren van een veilig en tolerant schoolklimaat, ook voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en … Meer lezenGroot aantal aanmeldingen voor proef voorlichting over seksuele diversiteit

Inflatie gestegen naar 2,3 procent

  Inflatie stijgt door huren en nieuwe auto’s Gemiddelde huurstijging 2,8 procent Aardgas verlaagt inflatie De inflatie is in juli gestegen naar 2,3 procent. Dat is 0,2 procentpunt hoger dan in juni. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging van de inflatie kwam vooral door hogere woninghuur en aangepaste belastingregels bij de aanschaf van nieuwe … Meer lezenInflatie gestegen naar 2,3 procent

Kosten kinderopvang echt zo hoog ?

De overheid heeft in 2012 een pakket maatregelen (bezuinigingen en anti-fraudemaatregelen) ingevoerd waardoor de kosten van de kinderopvang (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) voor veel ouders in 2012 behoorlijk zijn gestegen. Volgens een artikel in het AD (Creches failliet door kosten kinderopvang) zijn daardoor de nodige kleine kinderdagverblijven in zwaar weer terecht gekomen. Volgens het artikel … Meer lezenKosten kinderopvang echt zo hoog ?

Abvakavo : Behoud collectieve pensioenregelingen

De pensioenfondsen staan onder druk. Er dreigen kortingen op het pensioen in 2013 te worden uitgevoerd. Terecht maken veel deelnemers zich zorgen over hun pensioen. Abvakabo FNV is van mening dat het nut en de noodzaak van de op solidariteit en collectiviteit gebaseerde pensioenregelingen niet ter discussie zou moeten staan. De voordelen blijven onderbelicht. Steeds … Meer lezenAbvakavo : Behoud collectieve pensioenregelingen

Abvakabo : Rotterdam kleedt thuiszorg uit

Rotterdamse ouderen en gehandicapten dreigen hun goede huishoudelijke zorg te verliezen door de aangekondigde bezuinigingsplannen van de gemeente Rotterdam. Abvakabo FNV en de actiegroep Wijzijndethuiszorg Rotterdam zijn een petitie gestart voor het behoud van de thuiszorg in Rotterdam. Door de plannen van het Rotterdamse gemeentebestuur: krijgen mensen in 2013 minder uren zorg: de gemeente wil … Meer lezenAbvakabo : Rotterdam kleedt thuiszorg uit

VNG wil naar één regeling voor sociale domein

De VNG wil toe naar één regeling voor het sociale domein. In de regeling zijn in ieder geval Werken naar vermogen, Jeugdzorg en Begeleiding geïntegreerd. Gekeken wordt naar een goede samenhang met passend onderwijs. Dat bericht VNG Magazine op haar website. VNG Magazine sprak met Ralph Pans, voorzitter van de VNG-directieraad.‘We gaan geen beleidsnota schrijven, … Meer lezenVNG wil naar één regeling voor sociale domein

Rekentool kinderopvang – beroepskracht kind ratio beschikbaar

Voor de berekening van het maximale aantal kinderen dat een beroepskracht mag opvangen is een rekentool ontwikkeld. Dit rekenprogramma is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van SZW en in samenwerking met de convenantpartijen – Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK – GGD Nederland en VNG. De tool is gebaseerd op de afspraken in het Convenant Kwaliteit … Meer lezenRekentool kinderopvang – beroepskracht kind ratio beschikbaar

Facturatie juli 2012 en wijzigen rekeningnummer kinderopvangtoeslag – Flexmoeders

Over de facturatie en de ontvangst van kinderopvangtoeslag was de nodige onrust ontstaan. Op de website van Flexmoeders.nl is nu onderstaand bericht geplaatst over de handelswijze:   Facturatie juli 2012 en wijzigen rekeningnummer kinderopvangtoeslag   Deze mail is verzonden met instemming van de curator Beste ouders en gastouders, Bij deze informeren wij u over de … Meer lezenFacturatie juli 2012 en wijzigen rekeningnummer kinderopvangtoeslag – Flexmoeders

Beschikking leges Gemeenten Kinderopvang – Leusden & Woudenberg duurst

 Op 15 juni 2012 heeft u verzocht om alle informatie betreffende het onderzoek naar de leges die sommige gemeenten bij gastouderbureaus in rekening brengen voor de inschrijving van een gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: LRKP). Bij brief van 18 juni 2012 is het verzoek aangemerkt als een verzoek ingevolge de Wet … Meer lezenBeschikking leges Gemeenten Kinderopvang – Leusden & Woudenberg duurst

Abvakabo : Snel een nieuwe cao Kinderopvang!

De kinderopvang maakt zware tijden door. Nieuwe bezuinigingen worden al aangekondigd terwijl de gevolgen van eerdere bezuinigingen net zichtbaar zijn. ‘Wij vinden het belangrijk nu goede afspraken te maken. Juist in deze tijd is behoud van kwaliteit nodig’, zegt Ilse van der Weiden, bestuurder Abvakabo FNV.  ‘Wij roepen al langer dat we niet blij zijn … Meer lezenAbvakabo : Snel een nieuwe cao Kinderopvang!

KSH Kidsclub Ommoord op stap naar Avifauna !

De vakantie is begonnen voor de kinderen in het basisonderwijs en zo ook op kidsclub ommoord. De vakanties bij ons staan altijd in teken van heel veel plezier maken en allemaal leuke uitjes! Zo zijn wij in de 1ste week van de vakantie al naar een theater geweest en naar miniworld, wat als erg leuk … Meer lezenKSH Kidsclub Ommoord op stap naar Avifauna !

Brochure: kinder- en jongerenwerk remt jeugdzorg

Bij de decentralisatie jeugdzorg is het kinder- en jongerenwerk nog wat onderbelicht. Deze belangrijke sector is sterk op de uitvoering gericht en niet altijd zichtbaar in beleidsdiscussies. Een nieuwe brochure geeft een concreet beeld van het werken met jongeren in buurten. De publicatie ‘Daar ben je goed in!’ geeft beleidsmakers inspiratie voor het toekomstig jeugdbeleid … Meer lezenBrochure: kinder- en jongerenwerk remt jeugdzorg

Overstappen naar ViaViela voor Flexmoeders.nl & Mr Nosey

Zoals de eerder is aangekondigd is het mogelijk om voor ouders en gastouders over te stappen naar ViaViela. Hieronder de berichtgeving zoals deze staat op website van Flexmoeders.nl en Mr Nosey. Overstappen naar ViaViela Om ouders en gastouders zo goed mogelijk te helpen, heeft de curator gastouderbureau ViaViela bereid gevonden om –voor wie dat wil– … Meer lezenOverstappen naar ViaViela voor Flexmoeders.nl & Mr Nosey

Wijzigingen met gevolgen voor handhavingsbeleid kinderopvang

Vanaf  januari 2012 zijn enkele wetswijzigingen doorgevoerd met betrekking tot toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen. De beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen zijn als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 21 december 2011 omgezet in een Algemene Maatregel van bestuur en een ministeriële regeling ( het Besluit kwaliteit  kinderopvang en peuterspeelzalen … Meer lezenWijzigingen met gevolgen voor handhavingsbeleid kinderopvang