Standpunt VVD over kinderopvang : Vaag!

Standpunt VVD over kinderopvang : Vaag! Verkiezingen komen er aan, dus weer tijd om de standpunten van de politieke partijen m.b.t. kinderopvang onder de loep te nemen. Het VVD heeft het volgende standpunt op de website. Standpunt VVD over kinderopvang: De VVD vindt goede, betaalbare en veilige kinderopvang van groot belang. De kinderopvang dreigt echter … Meer lezenStandpunt VVD over kinderopvang : Vaag!

Aandeel tienermoeders bereikt laagste stand ooit

In 2011 kregen 2 365 meisjes onder de 20 jaar een kind. In deze leeftijdsgroep zijn in 2011 op elke duizend meisjes minder dan 5 moeder geworden. Dit is het laagste cijfer dat ooit door het CBS is waargenomen. Wel bestaan er grote verschillen tussen de herkomstgroepen. Niet eerder zo weinig tienermoeders Het aantal tienermoeders in Nederland … Meer lezenAandeel tienermoeders bereikt laagste stand ooit

Verdere stijging werkloosheid in juli

Werkloosheid in juli gestegen tot 6,5 procent Meer dan een half miljoen werklozen Bijna 300 duizend WW-uitkeringen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid liep in juli 2012 verder op tot 510 duizend personen. Dat is 6,5 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen … Meer lezenVerdere stijging werkloosheid in juli

Minder openstaande vacatures eind juni 2012

Aantal openstaande vacatures daalt met 9 duizend Daling bij vrijwel alle sectoren Ook minder nieuwe en vervulde vacatures Eind juni stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 109 duizend vacatures open.  Dat zijn er 9 duizend minder dan een kwartaal eerder. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het aantal vacatures daalt voor het vierde kwartaal op … Meer lezenMinder openstaande vacatures eind juni 2012

Brancheorganisatie Kinderopvang stuurt brief aan Rutte en Buma

Door de Brancheorganisatie Kinderopvang is een brief verzonden aan de heren Rutte en Buma. zie hieronder de tekst. Geachte heren Rutte en Buma, Op 14 augustus begonnen we onze dag met het bericht dat het CDA de voorgenomen bezuinigingen op de kinderopvang voor 2013 wil terugdraaien. Al eerder hoorden we tijdens het congres de heer … Meer lezenBrancheorganisatie Kinderopvang stuurt brief aan Rutte en Buma

CDA komt op voor hogere inkomens

De heer Eddy van Hijum, woordvoerder van de CDA voor de kinderopvang heeft op de CDA verkiezingswebsite een blog geplaatst over de kinderopvang met titel “Alle werkende ouders hebben recht op werkgeversbijdrage kinderopvang” De tekst van het blog luidt als volgt (gecursiveerde gedeelte): Een aantal jaren geleden werd de Wet Kinderopvang ingevoerd. Over de bekostiging … Meer lezenCDA komt op voor hogere inkomens

Start schooljaar in teken van eersteklassers en brugklassers

De start van het schooljaar staat dit jaar in het teken van ‘Voor het eerst naar school’. Vandaag gaan in de regio zuid de eerste van ruim 1,6 miljoen basisschoolleerlingen naar school. Daarvan starten dit jaar zo’n 200.000 kinderen op vierjarige leeftijd in groep 1. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt opende vanochtend samen met kersverse leerlingen … Meer lezenStart schooljaar in teken van eersteklassers en brugklassers

Aantal faillissementen uitzonderlijk hoog

Er werden in juli 725 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit aantal is uitzonderlijk hoog. In de eerste 7 maanden van 2012 gingen 4475 bedrijven en instellingen failliet, bijna 30 procent meer dan in dezelfde periode van 2011. Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de … Meer lezenAantal faillissementen uitzonderlijk hoog

Stichting Plein Nul10 Lombardijen Rotterdam failliet verklaard

De laatste tijd wordt het nieuws in de kinderopvang gekenmerkt door faillissementen. Zo is na Flexmoeders.nl en Mr. Nosey nu ook Stichting Plein Nul10 Lombardijen uit Rotterdam per 24 juli 2012 failliet verklaard.  Als curator is aangesteld mr. S.K. Setz. Het insolventienummer van deze zaak is F.12/516. De stichting exploiteert een 4-tal BSO-locaties en 1 … Meer lezenStichting Plein Nul10 Lombardijen Rotterdam failliet verklaard

Standpunt CDA over Kinderopvang : realistisch ?

Verkiezingen komen er aan, dus weer tijd om de standpunten van de politieke partijen m.b.t. kinderopvang onder de loep te nemen. Het CDA heeft het volgende standpunt op de website. Standpunt CDA over Kinderopvang : Het CDA wil dat ouders in de gelegenheid worden gesteld om te werken. Daarvoor is een goede en betaalbare kinderopvang … Meer lezenStandpunt CDA over Kinderopvang : realistisch ?

Naleving wettelijke toezichttaken kinderopvang door gemeenten

De linken in dit overzicht leveren een dynamische lijst van gemeenten die wel of niet voldoen aan de wettelijke minimumeisen bij de uitvoering van het toezicht op en de handhaving kinderopvang. Het betreft gemeenten die door de Inspectie van het Onderwijs vanaf begin 2010 zijn beoordeeld. Wanneer voldoet een gemeente niet aan de wettelijke minimum … Meer lezenNaleving wettelijke toezichttaken kinderopvang door gemeenten

Groot aantal aanmeldingen voor proef voorlichting over seksuele diversiteit

Ruim 250 basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hebben zich aangemeld om de komende twee jaar, met steun van het ministerie van OCW, op experimentele basis aan de slag te gaan met voorlichting over seksuele diversiteit. Doel van de proef is het creëren van een veilig en tolerant schoolklimaat, ook voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en … Meer lezenGroot aantal aanmeldingen voor proef voorlichting over seksuele diversiteit

Inflatie gestegen naar 2,3 procent

  Inflatie stijgt door huren en nieuwe auto’s Gemiddelde huurstijging 2,8 procent Aardgas verlaagt inflatie De inflatie is in juli gestegen naar 2,3 procent. Dat is 0,2 procentpunt hoger dan in juni. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging van de inflatie kwam vooral door hogere woninghuur en aangepaste belastingregels bij de aanschaf van nieuwe … Meer lezenInflatie gestegen naar 2,3 procent

Kosten kinderopvang echt zo hoog ?

De overheid heeft in 2012 een pakket maatregelen (bezuinigingen en anti-fraudemaatregelen) ingevoerd waardoor de kosten van de kinderopvang (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) voor veel ouders in 2012 behoorlijk zijn gestegen. Volgens een artikel in het AD (Creches failliet door kosten kinderopvang) zijn daardoor de nodige kleine kinderdagverblijven in zwaar weer terecht gekomen. Volgens het artikel … Meer lezenKosten kinderopvang echt zo hoog ?

Abvakavo : Behoud collectieve pensioenregelingen

De pensioenfondsen staan onder druk. Er dreigen kortingen op het pensioen in 2013 te worden uitgevoerd. Terecht maken veel deelnemers zich zorgen over hun pensioen. Abvakabo FNV is van mening dat het nut en de noodzaak van de op solidariteit en collectiviteit gebaseerde pensioenregelingen niet ter discussie zou moeten staan. De voordelen blijven onderbelicht. Steeds … Meer lezenAbvakavo : Behoud collectieve pensioenregelingen