Categorie: Organisaties

De naam ‘GGD’ staat voor Gemeentelijke GezondheidsDienst. Soms staat de eerste G voor Gewestelijke of Gemeenschappelijke….