Aanvraag voorlopige surseance van betaling Flexmoeders.nl

De laatste tijd is er een behoorlijke toename van het aantal faillisementen in de kinderopvang. Nu heeft ook Parentis Holding I B.V (o,a. Flexmoeders.nl  en Gastouderbureau Mr. Nosey)  een een voorlopige surseance van betaling aangevraagd. Hieronder het nieuwsbericht op de website van Flexmoeders.nl. Bent u op zoek naar faillisementen in de kinderopvang ? Check ook de database van Faillisementen.com

 

Aanvraag voorlopige surseance van betaling

Helaas moeten wij u vertellen dat Parentis Holding I B.V. (enig aandeelhouder van o.a. gastouderbureau Flexmoeders.nl) vandaag voorlopige surseance van betaling bij de Rechtbank Amsterdam heeft aangevraagd.

Oorzaak
De oorzaak hiervoor is dat de omzet achterblijft door sterke vraaguitval als gevolg van de crisis (hogere werkloosheid in combinatie met lagere kinderopvangtoeslag) en de toenemende kosten als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet Kinderopvang. Daardoor zijn de inkomsten lager terwijl de kosten onverminderd hoog blijven, mede als gevolg van veranderende wet- en regelgeving en strenge GGD-eisen. Ondanks onze gezamenlijke pogingen om het omzetvolume en het aantal klanten te vergroten, hebben we helaas moeten constateren dat deze pogingen tot onvoldoende resultaat hebben geleid. We blijven maandelijks tegen exploitatieverliezen aanlopen. Het management is om die reden al geruime tijd bezig met het zoeken naar andere oplossingen. We hebben getracht ons bedrijf te verkopen en onder te brengen bij een kapitaalkrachtige partij, maar hoewel we dat blijven proberen is dat tot op heden niet gelukt. Wij hebben ons daarom genoodzaakt gezien om voorlopige surseance van betaling aan te vragen.

Streven naar doorstart
De bewindvoerder die door de rechtbank nu wordt aangesteld zal de komende week of weken samen met ons gaan onderzoeken op welke manier de schuldeisers, de ouders, de gastouders en het personeel van de onder de Parentis Holding I vallende bedrijven het beste gediend zijn. Met hem of haar gaan we kijken of een doorstart mogelijk kan worden gemaakt. Op deze manier willen we er zoveel mogelijk voor zorgen dat de continuïteit van de kinderopvang in het belang van onze klanten gewaarborgd kan blijven. Er is reeds een serieuze, betrouwbare, kapitaalkrachtige partij die heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn.

Wat nu?
De surseance betekent dat er uitstel voor betalingen wordt verleend. Onze activiteiten worden voorlopig dus op de gebruikelijke wijze voortgezet. Houd uw mailbox daarom goed in de gaten. Wanneer er iets van u wordt verwacht, zullen we u dat op korte termijn laten weten.

Vragen?
Wij begrijpen dat u momenteel met veel vragen zult zitten. Helaas zijn wij op dit moment niet juridisch gemachtigd om uw vragen te beantwoorden. Wij moeten de komst van de bewindvoerder afwachten. Hij/zij zal u en ons verder informeren. Op onze websites verschijnt vanaf vandaag op de homepage een bericht over de aanvraag van surseance van betaling.

Bron : http://flexmoeders.blogspot.nl/2012/07/aanvraag-voorlopige-surseance-van.html

Deel dit artikel